Finansijski problemi Kragujevca, ali i još nekih lokalnih samouprava, posledica su nedomaćinskog i neodgovornog ponašanja lokalnih vlasti decenijama unazad. Sada se traži sistemsko rešenje za taj problem, rekao je  Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave

- U Vladi Srbije smo svesni situacije i efekata koje ona ima na javne finansije i privredni rast. Kao i u drugim situacijama, ne odlažemo rešenje, već tražimo ono koje će na sistemski način da uredi ovu oblast, rekao je  Ružić nakon razgovora sa gradonačelnikom Kragujevca Radomirom Nikolićem.

Ružić je rekao da se mnoge opštine i gradovi, kao i Kragujevac, susreću sa problemom budžetskog deficita, prezaduženosti i nemogućnošću da servisiraju redovne obaveze, kao i da su veliki „napori ljudi koji danas vode brigu o Kragujevcu da održe finansijsku stabilnost, sprovedu reorganizaciju i racionalizaciju”.

- Ali nije suština da se gradonačelnici i predsednici opština snalaze, već da utvrdimo sistemsko rešenje koje će obezbediti dugoročnu stabilnost i izvesnost, naglasio je Ružić.

On je objasnio da Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nema nadležnost da ovo pitanje reši samo, ali zajedno sa drugim ministarstvima, ima aktivnu ulogu u traženju rešenja.