Interno raseljena lica sa teritorije opštine Batočina, do 8. jula,  mogu da konkurišu za bespovratna sredstva za nabavku nabavku građevinskog materijala za završetak ili adaptaciju stambenog objekta.

Maksimalni iznos sredstava je 550.000, a minimalni 184.000 dinara.

Naime, na osnovu ugovora koji je potpisan sa Komesarijatom za izbeglice i migracije RS, opštini Batočina su opredeljena sredstva u iznosu od 2.970.000 dinara sa obavezom učešća opštine u iznosu od 330.000 dinara.

Rok za podnošenje prijava je 8. jul ove godine.

Sve potrebne informacije i prijavne formulare mogu se dobiti u kancelariji broj 48, na prvom spratu opštinske uprave.