Opština Aranđelovac nije na svojoj teritoriji obezbedila zoohigijensku službu i prihvatilište za napuštene životinje čime je prekršila Zakon o veterinarstu i Zakon o dobrobiti životinja, zaključio je zaštitnik građana Saša Janković.

On je po pritužbi T. D. iz Aranđelovca pokrenuo postupak kontrole zakonitosti i rada opštine Aranđelovac, jer je predsednik opštine Bojan Radović još u novembru 2014. godine izjavio da će ova opština dobiti azil za pse, koji je trebalo da se nalazi u selu Misača, u blizini deponije. Međutim, dve godine kasnije utvrđeno je da opština ima zaključen ugovor o zbrinjavanju pasa lutalica sa radnjom za čišćenje objekata i ostalih usluga u poljoprivredi „Avenija MB”.

Zaštitnik građana je u svojoj preporuci istakao da poveravanje poslova ovom preduzeću, čije se prihvatilište nalazi na velikoj udaljenosti od Aranđelovca, nije u skladu sa Zakonom koji predviđa da prihvatilište mora da se nalazi na teritorije opštine. Zbog toga je predložio da se u što kraćem roku preduzmu potrebne mera u skladu sa Zakonom.

U odgovoru koji je zaštitniku poslala opština Aranđelovac stoji da je tokom prošle godine određena lokacija za prihvatilište, rešeni imovinski odnosi i izrađen projekat, a da su u toku pripremne radnje.

Ipak, zaštitnik građana Saša Janković ne smatra da su ovim izvršene sve obaveze i nalaže opštini da što pre pronađe rešenje ovog problema.