Stanovnicima nerazvijenih opština Moravičkog okruga informacije o radnim mestima I mogućnostima za zapošljavanje doći će “na noge”. Naime, čačanska filijala Nacionalne službe za zapošljavanje krenula je sa realizacijom nove usluge - Karavani zapošljavanja.

Mobilni tim Filijale Čačak je na području opštine Ivanjica do sada posetio Prilike, Deviće i Osonicu, a u planu je poseta Međuvršju - 8. decembra.

Na području opštine Lučani mobilni tim NSZ će informisati zainteresovana lica u sledećim mestima (u osnovnim školama u ovim mestima):

17. novembra u 14.00 sati Viča

24. novembra u 14.00 sati Kotraža

28. novembra u 14.00 sati Kaona

29. novembra u 14.00 sati  Goračići

2. decembra u 14.00 sati Guča

5. decembra u 14.00 sati Tijanje.

Cilj ove mere je povećanje informisanosti nezaposlenih iz pomenutih područja i približavanje paketa usluga koje realizuje Nacionalna služba za zapošljavanje, kao što su: subvencije za pokretanje samostalne delatnosti, subvencije za poslodavce koji zapošljavaju lica sa evidencije NSZ, obuke za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, informacije o suficitarnim i deficitarnim zanimanjima I slično.

Na ovaj način prisutni imaju priliku da saznaju koje sve pogodnosti mogu ostvariti prilikom zapošljavanja sa evidencije NSZ, kao i da čuju sve važne informacije koje se odnose na tržište rada. 

Svi zainteresovani imaju mogućnost i da se na licu mesta prijave na evidenciju NSZ, za šta je potrebna lična karta, diploma o stečenoj stručnoj spremi, uverenja i sertifikati (ukoliko su završili neku obuku ili kurs).