Svaki osmi korisnik usluga Centra za socijalni rad u Čačku je osoba sa invaliditetom, izjavila je direktorka ove ustanove Branka Radosavčević. Tako se među 9.255 lica, koja su korisnici usluga Centra, nalazi oko 1.200 osoba sa smetnjama u razvoju.

Najviše osoba sa invaliditetom je u grupi korisnika starijih od 65 godina, a povećan je i broj dece sa invaliditetom koja su korisnici materijalne pomoći.

Svi oni, po rečima Radosavčević, suočavaju se sa preprekama u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba, pa im je najvažnija materijalna podrška, koja bi im omogućila da angažuju drugo lice, da umesto njih obavlja poslove, koje oni zbog svog invaliditeta nisu u stanju da obavljaju.

U te svrhe Centar za socijalni rad im obezbeđuje novac u vidu dodatka za negu i pomoć drugog lica. Ta sredstva namenjena su za one korisnike, koji nisu ostvarili pravo na penziju i trenutno ih koristi 750 lica. Osnovni dodatak iznosi 11.000 dinara, a sa uvećanjima iznosi 27.000 dinara.

Međutim, Radosavčević navodi da nemaju svi korisnici pravo na ova novčana sredstva, već se ona dobijaju na osnovu zdravstvenog stanja korisnika, koje procenjuje republička komisija iz PIO fonda.

Za korisnike koji nemaju pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica iz budžeta Grada obezbeđuje se drugi vid podrške ili materijalne pomoći. Takva sredstva trenutno koristi 450 lica.

Centar za socijalni rad takođe pomaže i korisnicima koji imaju potrebu za lečenjem ili pomagalom, koje ne pokriva zdravstveno osiguranje, a sami ne mogu da ih priušte. U tim slučajevima Centar predviđa određene vidove vanredne novčane pomoći.