Grad Čačak u saradnji sa Udruženjem „Pokret za decu tri plus” obezbedio je kartice za popuste koje će korisnicima omogućiti umanjenje cena prilikom plaćanja dobara i usluga kod privrednih društava, javnih preduzeća i ustanova, sa kojima Udruženje ima zaključene ugovore.

Gradska uprava poziva porodice i roditelje sa troje i više dece da podignu svoje kartice. Inače, kartice se mogu podići svakog radnog dana, počevši od utorka, 16. januara 2018. godine, u periodu od 15 do 19 časova, u Gradskoj upravi na šalterima 10, 11 i 12.

- Roditelje o kojima nismo imali podatke i za koje nismo bili u mogućnosti da uradimo kartice, molimo da se jave na navedeni broj telefona ili na pomenutim šalterima sa ličnim dokumentima, navodi se u saopštenju.

Spisak porodica sa više dece može se proveriti svakog radnog dana od 7 do 15 časova na telefon: 309 105.