Opština Ćuprija će, zajedno sa Gradom Nišom, sprovesti projekat efikasnijeg upravljanja javnom imovinom. I Niš i Ćuprija raspolažu velikim brojem različitih nepokretnosti, ali bez preciznih i pravno relevantnih podataka.

- Postojeći pristup ne daje pozitivne rezultate, pa se susrećemo sa neregistrovanom i neklasifikovanom imovinom, iracionalnom upotrebom prostora i predmeta, relativno niskim stopama zakupa, korišćenjem imovine bez odgovarajućih naknada, nedostatkom organizacije i stručnih kadrova i netransparentnim i nefunkcionalnim radom lokalne administracije, navodi se na sajtu Grada Niša.

Kako bi unapredili upravljanje imovinom Niš i Ćuprija će zajednički realizovati projekat „Efikasno i efektivno upravljanje imovinom u Nišu i Ćupriji kroz uvođenje Geografskog informacionog sistema“.  

Cilj projekta je stvaranje uslova za unapređenje upravljanje imovinom kroz popis i legalizaciju javne imovine u Nišu i Ćupriji i povećanje transparentnosti rada javne administracije, uvođenjem i razvojem Geografskog informacionog sistema i kreiranjem aplikacije za GIS. Na ovaj način javna uprava biće bliža građanima i privredi.

- Kako neefikasno korišćenje javne imovine košta sve građane, gradovi partneri očekuju da, nakon realizacije planiranih projektnih aktivnosti, dođe do smanjenja troškova i povećanja prihoda od imovine u vlasništvu dveju lokalnih samouprava.

Projekat finansira EU (IPA 2014), preko programa Exchange5 – Podrška EU lokalnim samoupravama u oblasti upravljanja imovinom.  Program sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).