Ćupriju čeka zamena 18 kilometara „sekundarne vodovodne mreže” i modenizacija merenja protoka što će trajati godinu dana, a država će platiti dva miliona evra.

Ćuprija decenijama ima nestašica vode i druge svakodnevne probleme jer je vodovodna mreža stara 60 godina.

- Mreža je dotrajala tako da ćemo stare azbestne cevi zameniti novim, od modernog materijala s dužim rokom trajanja, kazao je direktor Javnog komunalnog preduzeća Ravno 2014 Dejan Ristić.

Ćuprija se vodom za piće snabdeva iz jednog izvorišta kod Paraćina i dva u Ćupriji, te se sada razmatra i izgradnja novih bunara.