Ministarstvo zaštite životne sredine objavilo je spisak od 14 opština koje ispunjavaju uslove za izradu projekata sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih gradskih ili opštinskih deponija, a među njima je i Ćuprija.

Deponija u Ćupriji, površine 5,6 hektara, više se ne koristi za sanitarni otpad, a nalazi se na putu ka Despotovcu, na 6 km od Ćuprije. Ranijih godina na deponiji je često dolazilo do požara, a neprijatan miris je smetao meštanima okolnih sela.

Inače, ova deponija zatvorena je još 2010. godine, a od tada se koristi samo za odlaganje šuta i građevinskog materijala kako i piše u skupštinskoj odluci. Svi građani koji imaju takav otpad mogu tamo bez nadoknade da ga odlože. Svaka druga vrsta otpada je zabranjena za odlaganje.

Izrada projektno tehničke dokumentacije košta do dva miliona dinara, dok je za sanaciju deponije potrebno mnogo više.

Prema poslednjim podacima na teritoriji opštine Ćuprija registrovano je više od 150 manjih divljih deponija koje su rezultat neorganizovanog sakupljanja komunalnog otpada, a pre svega neodgovornog ponašanja građana.