U Univerzitetskoj galeriji, povodom obeležavanja 40 godina postojanja Univerziteta u Kragujevcu, u utorak, 25. oktobra, u 19 časova, biće otvorena izložba Arhiva Srpske Pravoslavne crkve.

Na izložbi „Kragujevac i okolina u dokumentima Arhiva Srpske Pravoslavne Crkve 1836-1865” biće po prvi put javnosti prezentovani dokumenti crkvene provinijencije, koji svedoče o stvaranju moderne srpske države i napora da crkvena uprava, u Kneževini Srbiji, bude zasnovana i sprovođena u duhu crkvenih kanona.

Izabrani dokumenti su od naročitog značaja za istoriju i kulturu srpskog naroda, i kao takvi omogućavaju obogaćivanje znanja o prošlosti srpske države i srpskog drušva. U pitanju su autentična svedočanstva iz oblasti istorije Crkve, istorije građanskog društva, sudstva, zdravstva, političkog života i istorije privatnog života.

Autori izložbe i kataloga su Miloš Matijević, prof. dr Maja Anđelković i Radovan Pilipović.