Skupština grada Jagodine pozivala je studente iz Jagodine, koji studiraju u Jagodini ili nekom drugom gradu i studente iz drugih gradova, koji studiraju u Jagodini, starosti do 25 godina, koji nisu u radnom odnosu i koji do sada nisu putovali u Beč u organizaciji grada Jagodine, da se jave prijave za ovo putovanje.

Kako se navodi, put u Beč će biti organizovan od 4. do 6. marta. Grad  Jagodina tradicionalno, već jedanaest godina, besplatno organizuje putovanje u Beč za studente.  

Prijava se može preuzeti sa sajta www.jagodina.org.rs, a potrebna dokumentacija može se poslati skenirano na mejl adresu studenti.jagodina@gmail.com ili doneti lično u kancelariju br. 21 u Skupštini grada Jagodine.

Sve informacije mogu se dobiti na telefon 035/244-763.

Pored prijave sa osnovnim podacima potrebno je dostaviti uverenje o studiranju, fotokopiju indeksa, lične karte i prve strane pasoša, kao i fotografiju.

Rok za podnošenje prijave je do 20. februara, do 15 sati.

Sredstva za putovanje obezbeđena su od donatora i prijatelja grada.