Skupština grada Jagodine dodeliće bespovratna sredstva firmama na svojoj teritoriji, za investicione projekte kojima se unapređuje lokalni ekonomski razvoj.

Sredstva će biti dodeljena na osnovu javnog poziva, a odluku da se on raspiše doneli su odbornici Skupštine grada.

U obrazloženju se navodi da se javni poziv raspisuje „da bi se stvorili uslovi za otvaranje novih fabrika i zapošljavanje građana, što je jedan od osnovnih principa rada grada Jagodine”.