Jagodinski sportski savez (Jassa) upravljaće akvaparkom u Jagodini i u narednih godinu dana.

Jassa je bila jedini zainteresovani zakupac koji se do 28. decembra prijavio na tender koji je raspisala Gradska uprava za urbanizam, građevinske, komunalne, stambene i imovinsko-pravne poslove Skupštine grada Jagodine.

- Jagodinski sportski savez je ispunio sve uslove propisane u tenderskoj dokumentaciji i uplatio predviđeni depozit, a nacrt ugovora, koji je odobrila gradska uprava, trenutno se nalazi u javnom pravobranilaštvu od koga se očekuje saglasnost za potpisivanje. Očekujemo da će cela procedura biti završena već do kraja ove nedelje, ističu iz Gradske uprave Jagodine.

Akvapark se u zakup daje na godinu dana, a iznos mesečne zakupnine je oko 5.500 eura bez PDV-a, koliko je i bila najniža predviđena cena.

U Gradskoj upravi navode da je akvapark do sada poslovao kao deo Jagodinskog sportskog saveza, a odlukom Grada prvi put je ponuđen u zakup.