Sve nezaposlene trudnice i porodilje na teritoriji Jagodine dobijaće mesečnu pomoć iz budžeta grada od 12.000 dinara. One su ovu vrstu pomoći primale i tokom prošle godine, pa je Gradsko veće donelo odluku da se takva praksa nastavi.

Novčana pomoć se izdvaja iz budžeta u cilju povećanja nataliteta i pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovništva. Trudnice ostvaruju pravo na novčanu pomoć do termina porođaja, a porodilje do navršene jedne godine deteta. Trudnice koje pretenduju na ovu vrstu pomoći treba da imaju prebivalište na teritoriji Jagodine najmanje dve godine pre početka trudnoće ili porođaja i moraju da budu na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Jagodini najmanje godinu dana od podnošenja zahteva za pomoć.

Skupština grada Jagodine uvela je ovaj vid pomoći trudnicama i porodiljama početkom 2009. godine i pomoć je tada iznosila 10.000 dinara, a od 2011. godine isplaćuje se po 12.000 dinara.

Takođe, Gradsko veće u Jagodini donelo je i odluku da svako novorođeno dete nezaposlenih roditelja dobije 200 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbiji, a odluka stupa na snagu 1. januara 2018. godine. Razlog za donošenje ove odluke je, takođe, briga lokalne samouprave da pruži zaštitu socijalno ugroženim porodicama.

Pomoć će u Jagodini dobiti i porodice za potrebe pogrebnih troškova, u slučaju smrti člana porodice. Ta pomoć će iznositi 200 evra u dinarskoj protivrednosti, a pravo na nju imaće porodice čiji je preminuli član imao prebivalište na teritoriji Jagodine najmanje dve godine do trenutka smrti.

Gradsko veće je donelo i odluku da se obolelima od malignih bolesti jednokratno uplati po 5.000 dinara, a ako se radi o deci mlađoj od 18 godina, taj iznos će se uvećati za 100 posto.