Jagodinska pivara nije prodata ni iz petog pokušaja, jer niko nije uplatio depozit, koji je iznosio 142,2 miliona dinara.

Agencija za licenciranje stečajnih upravnika Srbije oglasila je 4. novembra novi oglas za prodaju ove pivare. Međutim, ni peti put niko nije bio zainteresovan za kupovinu jednog od najstarijih privrednih preduzeća u Srbiji.

Javno nadmetanje sprovedeno je u Centru za stečaj u Beogradu, a procenjena vrednost pivare iznosila je 711 miliona dinara. Stečajni upravnik bio je dužan da prihvati najvišu dostavljenju ponudu, ukoliko je ona iznosila više od 50 procenata od procenjene vrednosti predmeta prodaje.

Ukoliko bi ponuda iznosila manje od 50 posto procenjene vrednosti, stečajni upravnik bio bi dužan da saglasnost o prodaji pivare dobije od Odbora poverilaca.