Privreda Jagodine, u periodu januar - maj, ostvarila je spoljnotrgovinsku razmenu sa svetom u iznosu 95,9 miliona evra.

To je najviše od svih lokalnih samouprava u Pomoravskom okrugu, izjavio je danas Tanjugu direktor Regionalne Privredne komore za Šumadiju i Pomoravlje Predrag Lučić.

- Izvoz je bio 51,9 miliona evra, veći za 12,2 odsto, a uvoz 44 miliona evra, veći za 4,1 odsto, precizirao je Lučić.

Ovakva razmena rezulturala je suficitom od 7,9 miliona evra, koji je duplo veći od suficita u istom periodu lane, istakao je Lučić. On je naveo da spoljnotrgovinska razmena privrede Jagodine učestvuje sa 56,7 odsto u ukupnoj razmeni privrede šest lokalnih samouprava Pomoravlja, Resave i Levča.

Privreda Jagodine najviše je izvozila u Italiju, 42 odsto ukupnog izvoza, Rumuniju, Rusku federaciju, Nemačku i Meksiko, a najviše uvozila iz Italije, Nemačke, Rumunije, Kine i Turske.

Najviše je izvezeno samolepljivih rolni, hartije i kartona, delova sedišta, auto cerada, nameštaja, kablova, provodnika i kablovskog spojnog pribora, mašina i ostalih transportera, aparata, konstrukcija i delova konstrukcija, mesnih prerađevina, sekundarnih sirovina i tekstilnih proizvoda.