Opštinsko veća Knića usvojilo je Odluku o finansijskoj podršci porodici sa decom sa teritorije opštine Knić.

Novčana naknada isplaćivaće se jednokratno iz sredstava budžeta opštine Knić i to za prvorođeno dete u iznosu od 20.000 dinara, za drugorođeno dete 25.000 dinara, za trećerođeno dete 30.000 dinara, za četvrtorođeno dete 35.000 dinara i za petorođeno dete u iznosu od 40.000 dinara.

Pravo na novčanu naknadu ostvaruje majka pod uslovom da je dete živorođeno, da majka ili otac deteta imaju prebivalište na teritoriji opštine Knić najmanje 12 meseci pre rođenja deteta i da dete ima prijavljeno prebivalište na teritoriji opštine Knić, kao i da majka neposredno brine o detetu.

U slučaju da majka nije živa, da je napustila dete, ili je iz opravdanih razloga sprečena da brine o detetu, pravo na novčanu naknadu ostvaruje otac ili zakonski zastupnik deteta.

Na sednici Opštinskog veća usvojena je i odluka po kojoj će nezaposlene porodilje sa teritorije opštine Knić primati tokom ove godine 10.000 dinara mesečno.

Finansijskim izdvajanjima za porodice sa decom i nazaposlenim porodiljama opština Knić želi da pomogne roditeljima, da podstakne rađanje i promeni demografsku sliku opštine.