Uprkos činjenici da je Srbija usvojila Zakon o zabrani diskriminacije zajedno sa Akcionim planom, diskriminacija i nasilje protiv LGBT osoba su i dalje široko rasprostranjeni. O tome, ali i o nasilju na ulicama i problemu procesuiranja i sankcionisanja učinioca krivičnih dela  motivisanih mržnjom, debatovalo se juče u Kragujevcu.

Deo debate, koju je u Biznis inovacionom centru organizovao Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, bio je posvećen načinu izveštavanja medija u Srbiji o LGBT populaciji i govoru mržnje kao specifičnom medijskom nasilju prema pripadnicima ove populacije.

- Stanje u medijima po pitanju LGBT prava uglavnom popravilo, ali da takve teme teško dospevaju u medije, te da se, osim prenošenja saopštenja LGBT organizacija, pojavljuju mahom u tabloidnom sadržaju ili se svode na izveštavanje o Prajdu, a neretko u veoma negativnim konotacijama, rekao je Milan Antonijević, direktor YUCOM-a.

Učesnici debate su se složili da je neophodno podsticati javne rasprave o ovim temama i raditi na osnaživanju pripadnika LGBT zajednice da prijavljuju zločine i govore iz mržnje, što se najbolje može učiniti širenjem informacija o pozitivnim primerima brze i efikasne reakcije svih nadležnih organa u takvim situacijama.

Debata je održana u okviru projekta Stvaranje tolerancije i razumevanja prema LGBT populaciji u srpskom društvu, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške, a sprovodi Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije.