U sredu, 11. oktobra, počinje drugi krug obuke za sticanje licence profesionalnog upravnika zgrada. Obuka će se obaviti u prostorijama Regionalne privredne komore u Kragujevcu i trajaće sedam dana.

Kotizacija za obuku, koja obuhvata 50 školskih časova, košta 25.000 dinara bez PDV-a. Svi kandidati bi na obuci trebalo da nauče administrativne i finansijske aspekte upravljanja zgradom, veštine komunikacije, ali i da se upoznaju sa Zakonom o stanovanju.

Na obuku mogu da se prijave fizička lica koja imaju završenu najmanje četvorogodišnju srednju školu, a da bi postali profesionalni upravnici moraju da polože ispit i dobiju licencu, ali i da se upišu u registar koji vodi Privredna komora Srbije. U registar profesionalnih upravnika ne može da se upiše lice koje je osuđeno za krivično delo, koje ga čini nedostojnim ili nepodobnim za obavljanje ovog posla.

Poslovima profesionalnog upravljanja mogu da se bave i privredna društva i preduzetnici (organizator profesionalno upravljanja) tako što će angažovati jedno lice koje ispunjava uslove za profesionalnog upravnika. Organizator upravljanja ima pravo da se bavi ovim aktivnostima ako ima najmanje jedno lice u radnom odnosu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom, upisano u registar profesionalnih upravnika koji vodi Privredna komora Srbije.