Ukoliko rukovodstvo fabrike „Zastava oružja” do sutra ujutru u 10 sati, ne isplati  prvu ratu bonusa od 10.000 donara, radnici će održati jednočasovni štrajk u utorak, 13. februara, od 11 do 12 časova.

Ovakva odluka doneta je na današnjem zboru radnika kome je prisustvovao veliki broj radnika fabrike i na kome je podržana odluka Štrajkačkog odbora.

Da podsetimo, na osnovu zahteva Sindikata o isplati bonusa od 25.000 dinara, rukovodstvo fabrike je uplatilo po 10.000 dinara na tekuće račune radnika, da bi posle par sati novac sa istih računa u većini banaka bio povučen, što se nikada do sada nije desilo radnicima fabrike.

Uslov Nadzornog odbora kojim predsedava pukovnik Ivica Marjanović za isplatu dela bonusa bio je da se potpiše sporazum između Sindikata i Nadzornog odbora da se više neće štrajkovati za bilo kakve zahteve radnika što je kod svih u fabrici naišlo na osudu i ogorčenje.