Gradsko veće je na jučerašnjoj sednici donelo je zaključak kojim preporučuje nadzornim odborima javnih preduzeća i skupštinama privrednih društava, čiji je osnivač grad Kragujevac, da u cilju racionalizacije zaposlenih do kraja tekuće godine, donesu odluku o isplati stimulativnih otpremnina u iznosu od 36.000 dinara za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca kod koga ostvaruju pravo na otpremninu.

Odlukom o  maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, te lokalne samouprave za 2017. godinu, utvrđeno je da u gradu Kragujevcu maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u 2017. godini treba da iznosi 3156.

Imajući u vidu da ukupan broj zaposlenih u sistemu lokalne samouprave u momentu donošenja te Odluke iznosi 3299, a da je ispunjenje obaveze smanjenja broja zaposlenih potrebno završiti do kraja 2017.godine doneta je takva odluka, kako Grad ne bi snosio posledice neizvršavanja zakonskih obaveza.

Naime, Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru je propisano da ukoliko jedinica lokalne samouprave ne izvrši racionalizaciju broja zaposlenih u skladu sa Odlukom Vlade RS, ministarstvo nadležno za poslove finansija može, na predlog ministarstva nadležnog za poslove državne uprave i lokalne samouprave, privremeno da obustavi prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije, odnosno pripadajući deo poreza na zarade, odnosno plate.