Grad Kragujevac izdvojiće oko 600 hiljada dinara, kako bi se ublažila i sanirala šteta nastala elementarnim nepogodama u poslednjih nekoliko meseci. Reč je o šteti nastaloj usled olujnog vetra, kiše, grada, podzemnih voda i sleganja tla, udara groma i požara.

Naime, u prethodnom periodu jedan broj sugrađana obratio se oštinskoj upravi, sa zahtevom za dodelu novčane pomoći, a radi ublažavanja i saniranja štete nastale na stambenim objektima.

Komisije za utvrđivanje štete, posle izlaska na teren konstatovala je uzroke, utvrdila stvarnu štetu i visinu naknade po svakom zahtevu, tako da je za ove namene opredeljeno ukupnom 602.291 dinara, koji će se izdvojiti iz stalnih budžetskih rezervi.