Gradsko veće grada Kragujevca, uputilo je preporuku nadzornim odborima javno komunalnih preduzeća, čiji je osnivač grad, da sagledaju mogućnost isplate solidarne pomoći zaposlenima u iznosu od 22.620 dinara. Kako se navodi, cilj je ublažavanje nepovoljnog materijalnog položaja radnika u ovim preduzećima.

Navodi se i da će novac biti isplaćen pod uslovom da su za tu namenu obezbeđena finansijska sredstva, odnosno da se time ne remeti redovno poslovanje odnosno likvidnost preduzeća.

Inicijativu o isplati solidarne pomoći pokrenuo je Sindikat zaposlenih u komunalnoj delatnosti, koji je 2. novembra predao zahtev gradonačelniku Radomiru Nikoliću.