Gradsko veće, na sednici održanoj 9. novembra, utvrdilo je predlog odluke o rebalansu budžeta za tekuću godinu i uputilo Skupštini grada na razmatranje i odlučivanje.

Nacrt odluke o rebalansu budžeta je potpuno isti u nominalnom iznosu od 7,8 milijardi dinara kao i odluka o budžetu, rekao je Igor Mitrović član veća za imovinu i finansije.

Ono što se razlikuje i što su razlozi za rebalans jeste preraspodela suficita koji je zatečen na početku ove godine u iznosu od preko 200 miliona dinara i izmene u aproprijacijama koje su se dešavale na raznim kategorijama troškova u ovoj godini. Glavne izmene se odnose na sve investicije koje su započete u ovoj, a biće plaćene u 2018. godini.

Višak sredstava koji se pojavio preraspodelom, usmeren je na povećanje subvencija prema preduzećima čiji je osnivač grad radi stabilizacije poslovanja. Na kraju godine realizacija budžeta biće nekih 75 posto što je rekord, zato što budžet i dalje opterećuju troškovi iz prethodnog perioda koje nismo mogli da izmirimo. Reč je o računima za energiju, koja nije plaćana godinama unazad, a za koju imamo rešenje u vidu multi kompenzacije.

Grad je bio u bankrotu, rekao je Mitrović i dodao da je konstatacija Fiskalnog saveta apsolutno tačna. Ono što je izuzeto u analizi tog izveštaja je da je Fiskalni savet pohvalio rukovodstvo grada koje je u prethodne tri godine izvšilo prave mere konsolidacije i da su glavni problemi koji se još uvek “vuku“ nastali mnogo ranije.