U Kragujevcu je, 10. oktobra, počela sistemska deratizacija, koja će trajati mesec dana. Detarizacija će biti sprovedene u svim gradskim naseljima, a po prvi put ove godine i na seoskom području.

U ove svrhe je iz gradskog budžeta izdvojeno dva miliona dinara, a akciju sprovodi Institut za javno zdravlje. Na terenu će svakodnevno biti angažovano šest ekipa iz Instituta, dok će tokom noći dežurati jedna ekipa.

Deratizacijom će biti obuhvaćeni svi glodari, a pre svega miševi i pacovi, koji prenose najteže zarazne bolesti, koje mogu veoma ozbiljno da ugroze zdravlje ljudi. Glodara, kažu epidemiolozi, ima na svakom mestu, a najviše se grupišu tamo gde ima hrane, oko vodenih površina, kanalizacione mreže, po podrumima i ostavama.

Preporučuje se da se deratizacija u velikim gradovima obavlja jednom godišnje i ovakva metoda uništavanja umanjuje broj štetočina za oko 70 procenata. Na taj način se u velikoj meri smanjuje mogućnost širenja zaraznih bolesti. Iz gradske uprave su istakli da ukoliko bude bilo potrebe deratizacija će biti sprovedena još jednom u toku godine.