Za sanaciju štete nastale usled nevremena koje je 27. jula zahvatilo područje grada Kragujevca, biće izdvojeno 3,4 miliona dinara.

Potkomisija Centralne komisije za utvrđivanje štete obišla je 101 domaćinstvo, utvrdila nastalu štetu usled poplava, prokišnjavanja, udara groma, strujnog udara i požara, utvrdila stvarnu štetu i visinu naknade po svakom zahtevu.

Pored toga, na sednici Gradskog veća koja je održana 29. avgusta odobreno je još 289 000 dinara za ublažavanje i saniranje štete na stambenim objektima i stočnom fondu, iz ranijeg perioda.

Novac za nakandu štete biće izdvojen iz stalne budžetske rezerve grada Kragujevca.