Grad Kragujevac preneo je, bez naknade, u javnu svojinu Republike Srbije svoju parcelu u blizini Pravnog i Ekonomskog fakulteta. Na parceli površine oko dva hektara biće izgrađen novi objekat svih pravosudnih organa u Kragujevcu.

Reč je o inicijativi Ministarstva pravde da se u Kragujevcu izgradi jedan objekat u kome će biti objedinjeni svi sudovi i tužilaštva, koji se trenutno nalaze na različitim lokacijama. Grad Kragujevac je na sednici Skupštine grada 18. oktobra prošle godine doneo odluku da se za ove namene ustupi lokacija površine oko dva hektara kod Pravnog i Ekonomskog fakulteta.

Sa druge strane Ministarstvo pravde, koje trenutno koristi objekat površine 5.193 kvadrata u ulici Trg Radomira Putnika 4, koji ima status nepokretnog kulturnog dobra od izuzetnog značaja, pokrenuće inicijativu da Vlada Srbije donese odluku o ustupanju tog objekta gradu Kragujevcu za potrebe budućeg muzeja.