Medicinska škola u Kraljevu dobila je novu direktorku, profesorku srpskog jezika i književnosti Biljanu Bojanić. Ona je ujedno i prvi direktor koji je na tu funkciju imenovan na osnovu odredbi novog Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Komisija za izbor Medicinske škole u Kraljevu sačinila je izveštaj o sprovedenom postupku, koji je sadržao dokumentaciju kandidata i potrebna mišljenja i sve dostavila organu upravljanja. Na osnovu izveštaja, Školski odbor škole je sačinio listu kandidata koji ispunjavaju uslove i za direktorku predložio Biljanu Bojanić, jedinog kandidata.

S obzirom na rezultate rada i kompetencije pomenute kandidatkinje, ministar je samo potvrdio predlog Školskog odbora.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja istaklo je u saopštenju da su jedini uslov prilikom izbora bile kompetencije kandidatkinje i da su u potpunosti poštovana demokratska načela i procedure predviđene novim Zakonom.

Biljana Bojanić će obavljati funkciju direktorke Medicinkse škole u Kraljevu četiri godine.