Gradsko veće u Kraljevu donelo je odluku da izmiri dugovanja prema Elektroprivredi Srbije, kako bi tokom naredne godine mogla strujom da se snabdeva iz Hrvatske. Zbog toga su članovi Gradskog veća usvojili rešenje kojim se sa drugih budžetskih linija preusmerava oko 31 milion dinara za izmirenje duga prema EPS-u za javnu rasvetu.

U Gradskoj upravi ističu da niko nije preterano radostan što će se Kraljevo snabdevati električnom energijom od firme iz Hrvatske, ali zamenica gradonačelnika Milica Mijajlović objašnjava, da je Hrvatska elektroprivreda (HEP) imala jedinu valjanu ponudu.

Naime, na tender, koji je Grad raspisao, Elektroprivreda Srbije izašla je sa ponudom koja je za 333.333 dinara viša nego što je uslovima tendera bilo propisano. Pošto je HEP imao nižu cenu, Kraljevo nije imalo osnova da prihvati ponudu domaćeg proizvođača, navodi Mijajlović.

Međutim, da bi ugovor sa HEP-om bio realizovan potrebno je da Kraljevo izmiri svoja dugovanja prema EPS-u, što će najnovijom odlukom Gradskog veća i biti učinjeno. Mijajlović navodi da su rešenje problema našli u Zakonu o budžetskom sistemu, čiji član 61 dozvoljava da se u poslednjem mesecu u godini, pošto su javne nabavke i rebalans već završeni, sredstva mogu preusmeravati sa drugih budžetskih linija. Tim novcem biće plaćeni deo oktobarskog, novembarski i decembarski račun.

Grad Kraljevo, po rečima zamenice gradonačelnika, snosi krivicu za loše planiranje, budući da se kod izrade budžeta za 2017. godinu računalo na uštede od zamene običnih led sijalicama, pa je za račune za javnu rasvetu planirano manje novca. Takođe, odmah po potpisivanju ugovora sa HEP-om, u avgustu 2017. godine, EPS je Kraljevo prebacio sa redovnog na tzv. rezervno snabdevanje, zbog čega je mesečni račun za javnu rasvetu porastao sa osam na čak 14 miliona dinara.