Za nekoliko meseci očekuje se osnivanje Poljoprivrednog fakulteta u Kruševcu koji će poslovati u okviru Univerziteta u Nišu. Vlada Srbije je na jučerašnjoj sednici donela odluku o osnivanju fakulteta, koji će biti prva državna visokoškolska ustanova u ovom gradu.

Prvi koraci u otvaranju fakulteta očekuju se već za dva meseca, pošto je grad Kruševac u planiranom roku završio sve potrebne pravno formalne aktivnosti koje su bile neophodne za realizaciju ovog obrazovnog poduhvata.

Tako će Poljoprivredni fakultet biti prvi državni fakultet koji se otvara u Kruševcu, ali iz gradske uprave najavljuju i planove za druge fakultete u skladu sa potrebama i mogućnostima grada. Prilikom izbora eventualno drugog fakulteta uzeće se u obzir i poslovni ambijent u gradu i mogućnosti za zapošljavanje svršenih akademaca.

U gradskoj upravi ističu da će otvaranja fakulteta imati višestruke koristi za Grad, a najvažniji motiv je zadržavanje i povratak mladih nakon školovanja i stvaranje uslova za njihov život i rad u rodnom gradu.