Grad Kruševac oglasio je prodaju devet parcela, koje su namenjenje budućim investitorima. Tu odluku je donelo Gradsko veće u ovom gradu, a radi se o parcelama koje se nalaze na lokacijama Stari Aerodrom, kompleks male privrede Zona C i Bagdala.

Parcele su površine od 325 do 11.660 kvadratnih metara, a prodavaće se po početnoj ceni od 1,13 do 58,3 miliona dinara. Prodavaće se putem javnog nadmetanja, a Gradsko veće je već raspisalo javni poziv za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini.

Utvrđene početne vrednosti predstavljaju tržišnu vrednost parcele i ona će biti predmet licitacije, a u nju nije uračunat porez na prenos apsolutnih prava za otuđenje, koji plaća kupac.

Iz Gradske uprave ističu da je na navedenim lokacijama predviđena izgradnja poslovnih objekata kao što su trgovačko – poslovni centri, veliki marketi, ugostiteljski objekti, servisi, benzinske i gasne pumpe, ali mogu služiti i za obavljenje privrednih delatnosti, kao što su zanatska proizvodnja, garaže, radionice, servisi i skladišta. Na ovim lokacijama biće dozvoljena i izgradnja komercijalnih i objekata kompatibilne namene.

Na lokaciji Bagdala, na jednoj paceli moguća je i gradnja porodičnih kuća i višespratnica namenjenih stanovanju.

Svi zainteresovani kupci moraju da podnesu prijavu na oglas Gradskoj upravi Kruševac najkasnije do 11. decembra, a javno nadmetanje će se održati 13. decembra u istom objektu.