Kroz osam programa koje realizuje Nacionalna služba za zapošljavanje u Kruševcu, posao bi u Rasinskom okrugu trebalo da dobije 550 osoba.

Za nezaposlene u ovom okrugu biće organizovan program praktičnih znanja, koji će pohađati 61 osoba, dok će kroz program stručnih praksi proći 150 ljudi. Kroz javne radove do posla bi moglo da dođe još 160 osoba, od kojih će 61 biti osoba sa invaliditetom.

Nacionalna služba za zapošljavanje davaće i u 2018. godini subvencije za samozapošljavanje koje bi trebalo da dobije 83 osoba. Iznos subvencija kreće se od 180.000 do 220.000 dinara, a preduzetnik se obavezuje da će obavljati delatnost 12 meseci i da će u tom periodu uplaćivati doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Na kraju prošle godine na evidenciji NSZ bilo je 13.551 osoba, što je za 1.500 ljudi manje nego prethodne godine. Po rečima direktora kruševačke filijale Predraga Markovića taj broj bi bio još manji da filijala nije suočena sa situacijom da se od dana kada je fabrika „Kromberg i Šubert” počela značajnije da zapošljava, dnevno na evidenciju prijavi od 50 do 70 novih nezaposlenih.

U toku 2017. godine sa evidencije kruševačke filijale izbrisano je 3.600 osoba zbog nepoštovanja obaveza prema NSZ ili neodazivanja kod poslodavaca. U isto vreme na evidenciju se prijavilo oko 7.000 nezaposlenih.