Izvorište „Ribare”, odakle se Jagodina i okolna sela snabdevaju pijaćom vodom 53 godine, biće kompletno rekonstrisano do početka decembra.

Radovi vredni 553.500.000 dinara se finansiraju iz kredita nemačke KFW banke i donacije Vlade Nemačke od 150 miliona dinara. Radovi su počeli krajem juna, a izvodi ih MPP „Jedinstvo” Sevojno - Užice, koje je ovaj posao dobilo na tenderu, a odabrala ga je KFW banka. 

Radnici i stručnjaci ove firme su izvršili montiranje drugog potisnog agregata na izvorištu. 

Projektom je planirana kompletna zamena agregata glavne crpno - potisne stanice, ugradnja frekventnih regulatora, čime se štedio 25 do 30 odsto električne energije, kompletna automatizacija i daljinsko upravljanje vodovodnim sistemom, izgradnjom SCAD sistema.

U projektu je i izgradnja nove stubne trafostanice „Ribare 18”, opremenje izgrađenih bunara na izvorištu, ugradnja nove opreme na liniji za regeneraciju bunara u postojećoj pumpnoj stanici, lociranoj uz rezervaor sirove vode. 

Prošle godine, u okviru rekonstrukcije vodovoda u Jagodini, izmenjeno je 20 kilometara vodovodne i osam kilometara glavne vodovodne mreže. Azbestne cevi su zamenjene novim „eko” cevima a radovi su, takođe, finansirani kreditom KFW banke i donacijom Vlade Nemačke. 

Sredstva kredita KFW banke su na 14 godina, uz minimalnu kamatu sa „grejs” periodom od tri godine.