Polovina uzoraka mleka iz prodajnih objekata u Paraćinu nije bila zadovoljavajućeg kvaliteta, jer je u njima utvrđeno prisustvo velikog broja enterobakterija. Analize namernica vršio je veterinarsko specijalistički institut „Jagodina“, koji je pored zdravstvene neispravnosti, utvrdio i odstupanje u zapremini, ali i u sadržaju mlečne masti.

U Udruženju za zaštitu potrošača Opštine Paraćin ističu da je u pitanju bio brzi skrining kvaliteta na malom broju uzoraka, ali da je rezultat veoma zabrinjavajući. Tokom analize testirani su uzorci pasterizovanog mleka sa 2,8 posto mlečne masti četiri različita proizvođača i jedan sa tezge na Zelenoj pijaci.

Iz Radne jedinice „Pijaca“ takođe, upozoravaju Paraćince da vode računa gde kupuju mleko i mlečne proizvode, naročito na visokim temperaturama. Oni ističu da je obnovljena mlečna hala na Zelenoj pijaci, sa rashladnim vitrinama i klima uređajima, jedno od mesta u kojima su dobri uslovi za održavanje zdravstvene ispravnosti lako kvarljivih namernica.

U takozvanoj „sirinjari“ prodaju mogu da obavljaju samo oni koji su registrovali svoje objekte za proizvodnju. Svi proizvođači, u saradnji sa Veterinarskom inspekcijom, imaju lične identifikacione brojeve, koji dokazuju da oni ispunjavaju uslove za posedovanje namenskih prostorija za proizvodnju sira, kajmaka i drugih mlečnih proizvoda.

Predsednik paraćinskog Udruženja za zaštitu potrošaća Zvonko Carević je istakao da su meso, mleko, jaja, sladoled i drugi slični proizvodi, naročito podložni kvarenju, zbog čega posebno treba posvetiti pažnju postojanju „hladnog lanca“ kako u proizvodnji, tako i u distribuciji.