Centru za socijalni rad u Paraćinu, od početka januara, do kraja februara, predato je preko 6.200 zahteva, za ostvarivanje prava na subvencionisane račune komunalnih usluga.  Inače, novac za subvencije obezbeđuje se iz budžeta opštine Paraćin.

Zanimljivo, u isto vreme prošle godine predato je oko 6.500 zahteva.

Nakon šte se obrade zahtevi, građanima koji ostvaruju pravo, na kućne adrese biće dostavljene potvrde i rešenja o odobrenim subvencijama, za ličnu arhivu. Potom će Centar za socijalni rad, po službenoj dužnosti, podatke o korisnicima ovogodišnjih subvencija, računa za vodu ili vodu i smeće, u zavisnosti od ispunjenosti uslova, dostaviti Vodovodu i Javnom komunalnom preduzeću.

Inače, građani koji su do poslednjeg dana februara obavili proceduru, ostvaruju pravo na subvencije računa tokom cele godine, za one koji su zakasnili, subvencije će važiti od meseca u kome podnesu dokumentaciju.