Javni poziv, za dodelu pomoći za stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica u vidu kupovine seoske kuće sa okućnicom i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi, na teritoriji opštine Ćuprija, otvoren je do 25. oktobra.

Pomoć se odobrava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u iznosu do 1.150.000 dinara, i za dodatnu pomoć namenjenu za građevinski i drugi materijal, za popravku ili adaptaciju, u iznosu do 180.000 dinara.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose u zatvorenoj koverti preko pisarnice opštinske  uprave u Ćupriji, lično ili poštom na adresu: Opština Ćuprija, Komisija za dodelu pomoći kupovina seoske kuće sa okućnicom izbeglice, ul. 13. Oktobra br. 7, sa naznakom: ne otvarati.

Obrazac prijave i tekst javnog poziva zainteresovana lica mogu preuzeti na pisarnici ili u elektronskom obliku na sajtu opštine.