Opština Rača će tokom 2019. godine utrošiti 25,4 miliona dinara za rekonstrukciju osnovnih i srednjih škola na teritoriji opštine.

Za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole Karađorđe i fiskulturne sale budžetom je planirano 10 miliona dinara. Opština je već raspisala javnu nabavku za usluge izrade tehničke dokumentacije i dogradnje ove škole.

Pored ove, opština namerava da sredi i škole u Đurđevu, Malom Krčmaru, Saranovu, Popoviću i Donjoj Rači, kao i srednju školu sa Domom učenika.

Za škole u Đurđevu, Malom Krčmaru i Saranovu iz opštinskog budžeta biće izdvojeno po 1,4 miliona dinara, a za rekonstrukcije škola u Popoviću i Donjoj Rači po 600.000 dinara.

Za dogradnju Srednje škole i učeničkog doma namenjeno je 10 miliona dinara.