Gradsko veće u Kragujevcu donelo je odluku o osnivanju Službe budžetske inspekcije koja će biti nadležna za kontrolu trošenja sredstava u preduzećima i ustanovama koje su direktni ili indirektni korisnici gradskog budžeta.

Služba će imati pristup svim dokumenima, izveštajima, informacijama i podacima potrebnim za kontrolu materijalno-finansijskog poslovanja, namenskog i zakonitog trošenja budžetskih sredstava.

Prema odluci Gradskog veća, Službom će rukovoditi glavni budžetski inspektor koga raspoređuje gradonačelnik Kragujevca. Glavni budžetski inspektor odgovaraće za svoj rad gradonačelniku i Gradskom veću