Opštinska uprava opštine Topola apeluje na građane Topole i okolnih naselja koja se snabdevaju sa javnog vodovoda, da pijaću vodu koriste samo za prehrambene i higijenske potrebe, jer u suprotnom može doći do restrikcija isporuke vode.

Trenutno potrošnja prevazilazi raspoložive količine pijaće vode, pa ukoliko ne dođe do značajnijeg poboljšanja hidroloških prilika ili smanjenja potrošnje, već narednih dana rezerve pijaće vode mogu pasti na minimum.

Nadamo se da ćete se uzdržati od korišćenja pijaće vode za zalivanje, napajanje stoke, punjenje bazena i slične potrebe, koje se mogu podmiriti vodom iz drugih izvora.