Uređenjem makadamskih puteva Mirkovića kraj i Duboka jaruga, otpočela je ovogodišnja kampanja poboljšanja putne infrastrukture na teritoriji opštine Topola.

U prvoj fazi predviđeno je da se radi još 15 putnih pravaca u Mesnim zajednicama opštine, a nastavak radova planiran je za ovu nedelju.

Opština planira asfaltirranje više od 5 kolometara nekategorisanih puteva i ulica. U radove će biti uloženo 28 miliona dinara, a izvođač će biti PZP Kragujevac.