Savet Univerziteta u Kragujevcu doneo je odluku da ne poništi doktorat Aleksandru Arsenijeviću, sinu rektora Nebojše Arsenijevića.

U saopštenju sa Univerziteta se navodi da nadležni inspekcijski organi Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nisu do danas dostavili Fakultetu medicinskih nauka, ni Univerzitetu u Kragujevcu zapisnik o inspekcijskom nadzoru, rešenje ili drugi akt kojim se traži poništavanje njegovog nastavno naučnog zvanja.

Savet Univerziteta je nakon uvida u kompletnu dokumentaciju jednoglasno utvrdio da je mlađi Arsenijević završio osnovne studije 31. oktobra 2012. godine, a nakon toga upisao doktorske studije 5. novembra iste godine.

Na osnovu toga, budući da dokumentacija nije pokazala da je on upisao doktorske studije pre završetka osnovnih, kako je navedeno u pojedinim medijima, Savet je zaključio da Arsenijeviću ne poništi javnu ispravu jer za to, kako se navodi, ne postoje uslovi propisani aktuelnim Zakonom, kao ni onim koji je bio na snazi u vreme upisa Aleksandra Arsenijevića na doktorske studije.

Savet Univerziteta je, takođe jednoglasno, odlučio da ne razmatra izrečenu prvostepenu Meru preporuke za razrešenje sa javne funkcije prof. Dr Nebojše Arsenijevića, rektora Univerziteta, dok se ne donese i Savetu kao nadležnom organu dostavi Odluka na žalbu koju je on podneo Odboru Agencije za borbu protiv korupcije.

Naime, Arsenijević se žalio na preporuku Agencije, koja je tražila njegovo razrešenje zbog navodnog nameštanja poslova članovima familije.

Na današnjoj sednici Savet je odlučivao i o dopisu Ministarstva, kojim se od ovog organa traži da pred Etičkom komisijom Univerziteta pokrene postupak protiv rektora Arsenijevića. Savet je sa 13 glasova za i jednim protiv odlučio da ovaj dopis prosledi Etičkoj komisiji Fakulteta medicinskih nauka, kao nadležnom prvostepenom organu, a u skladu sa odredbama Kodeksa o akademskom integritetu i profesionalnoj etici Univerziteta u Kragujevcu.