Država je objavila poziv za učešće u postupcima prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem radi prodaje kapitala 12 preduzeća u vlasništvu Akcionarskog fonda.

Među preduzećima je „Infoplan” iz Aranđelovca, „Urbanprojekt” iz Čačka i „Farma ćuraka” iz Jagodine.

Rok za podnošenje prijave je 26. oktobar, do 15 sati, objavljeno je na sajtu ministarstva.

Prijava se dostavlja Ministarstvu privrede, na adresu Kneza Miloša 20, 11000 Beograd, Republika Srbija, u skladu sa Uputstvom za ponudace.

Otvaranje Glavnog koverta i Koverta sa oznakom: „Podaci o ponuđaču” održaće se 2. novembra u prostorijama Ministarstva privrede, na adresi: Kneza Miloša 20 u 12 časova.

Proglašeni kupac u postupku prodajnu cenu plaća odjednom, a depozit za učešće iznosi 50 odsto minimalne cene i uplaćuje se u gotovom novcu.

Zainteresovani su dužni da otkupe prodajnu dokumentaciju. Zahtev se podnosi Ministarstvu privrede najkasnije do 19. oktobra, do 15 sati.