Ekonomski fakultet u Kragujevcu akreditovao je novi studijski program koji će studente pripremati za finansijski menadžment javne uprave. Prva generacija od 30 akademaca biće upisana u oktobru ove godine.

- Studijski program je namenjen kako tek svršenim studentima osnovnih akademskih studija, tako i diplomiranim ekonomistima i menadžerima koji već rade u nekoj od finansijskih oblasti u javnoj upravi i žele da upotpune i osavremene svoja znanja iz ove oblasti.

Ovaj studijski program će budućim studentima ponuditi savremena znanja iz oblasti finansijskog upravljanja u ustanovama, institucijama, organima i organizacijama javne uprave na različitim nivoima vlasti, navodi se u saopštenju fakulteta.

Nove master studije odobrene su od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, a predstavljaju rezultat aktivnosti u okviru projekta "Finanacial management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration/FINAC", u čijoj realizaciji učestvuje Univerzitet u Kragujevcu, odnosno Ekonomski fakultet.