Rušenjem kuće Đure Jakšića u Karađorđevoj ulici u Kragujevcu, počeli su radovi na izgradnji nove, koja će biti autentično mesto okupljanja umetničkih stvaralaca i kulturnih poslenika u gradu, ali i nova turistička lokacija, saopšteno je iz gradske uprave.

- Kako bi oživeli duh vremena Đure Jakšića i kuću u kojoj je proveo nekoliko meseci tokom boravka u Kragujevcu, odlukom o budžetu grada Kragujevca još prošle godine planirali smo sredstva za izgradnju nove kuće. U okviru Programa regionalnog i ruralnog razvoja Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja je u ime grada Kragujevca sa Švajcarskom agencijom za razvoj potpisala Ugovor o izgradnji kuće Đure Jakšića, na osnovu kojeg će švajcarska agencija u ovom projektu učestvovati sa 35 %, a grad Kragujevac sa 65 % sredstava, kazao je Miljan Bjeletić, član Gradskog veća za kulturu.

U skladu sa njegovim stvaralaštvom i karakterom, Bjeletić kaže da će kuća imati dva nivoa, podrumski, u kojem će biti promovisana šumadijska i kragujevačka vina, dok će gornji deo kuće biti namenjen za sadržaje kulturno umetničkog stvaralaštva. Mislim da ćemo ove dve celine jako dobro da upodobimo i sinhronizujemo i postanemo još vidljiviji na kulturnoj mapi države, a ne samo regiona.

Sagledavajući realne potrebe i želeći da unapredimo kulturni život u našem gradu, a uzimajući u obzir i naše potencijale vinskog turizma kroz promociju autentičnosti vinske regije, grad Kragujevac kao centar Šumadije, neće biti samo promoter kulture već i vinskog turizma.

Kultura treba da bude iznad politike, navodi Bjeletić, a kuća je srušena da bi se izgradila nova, pošto su nadležne službe i arhitekte rekli da kuća Đure Jakšića ne može da se renovira.

Kuća je ugrožavala bezbednost i iz tih razloga je ograđena pre sedam godina.

On podseća da se Zavod za zaštitu spomenika kulture čiji je osnivač grad Kragujevac u nekoliko navrata od 2000. godine obraćao nadležnim republičkim institucijama sa zahtevom da ona postane spomenik kulture, ali odgovor nadležnih institucija je da kuća nema ni arhitektonsku ni umetničku vrednost i da nije bilo dovoljno relevantnih i istorijskih činjenica na čijim osnovama bi se kuća proglasila spomenikom kulture.