Međunarodna kreativna urbanističko arhitektonska konferencija „Human Cities / Sharing Cloud” biće održana u petak, 17. februara u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji od 14 do 20 časova. Na konferenciji će, pored domaćih predavača, učestvovati i partneri projekta „Human Cities” iz jedanaest evropskih zemalja.

Konferenciju u Kragujevcu organizuje Beogradska nedelja dizajna u saradnji sa lokalnom samoupravom. Beogradska nedelja dizjana je odabrala Kragujevac kao fokus svog „Human Cities” rada, zbog neverovatne istorijske važnosti njegovog urbanističkog i industrijskog nasleđa u srcu Srbije, kao i izazovnog trenutka u kome se grad nalazi, na raskrsnici moguće postindustrijske sudbine i razvoja kao regionalnog univerzitetskog centra sa 20.000 studenata.

Program konferencije sastoji se od najnovijih studija slučaja sa lako razumljivim, konkretnim “Kako da” predavanjima, iz vodećih evropskih gradova, koji su posvećeni ideji dizajna, kao osnovnog sredstva za transformaciju urbanih i javnih prostora, kao i promeni shvatanja rada njihovih gradskih uprava.

Međunarodna konferencija “Human Cities/Sharing Cloud - Kragujevac 2017“ predstavlja jedinstvenu priliku za građane i udruženja, gradske administracije, univerzitete, urbaniste, arhitekte, kreativce, umetnike, ekonomiste, medije, kao i studente svih vokacija, da se upoznaju sa najnovijim evropskim projektima o istraživanju načina na koji stanovnici mogu da zauzmu svoje mesto u planiranju savremenog grada koji se konstantno razvija.

Ovaj projekat je važna pan-evropska platforma za deljenje najboljih iskustava u pronalaženju inovativnih modela života u gradovima, tako da ova konferencija predstavlja veliku priliku Srbije i Kragujevca da se predstavi širokoj evropskoj javnosti, kao i obrnuto, zbog čega je i nazvana „Sharing cloud”.

Program obuhvata uzbudljivu, inspirativnu kreativnu konferenciju u potrazi za „dizajn-razmišljanjem” i „participativnim urbanizmom” u Srbiji i Evropi danas, kao i izložbu radova svih partnera projekta „Human Cities/ Challenging the City Scale 2014-2018”.

Među njima je i projekat Beogradske nedelje dizajna kao srpskog predstavnika u ovom EU projektu – „Kreativni Veliki park” - realizovan kao privatno-javno partnerstvo Fondacije Dragica Nikolić i Grada Kragujevca.

Ulaz je slobodan, a mesta su ograničena brojem sedišta. Predavanja ce biti simulatno prevođena sa engleskog jezika na srpski i obrnuto.