Turističkoj inspekciji se tokom proteklog vikenda ponovo javio određen broj građana koji nisu bili u mogućnosti da realizuju već plaćene avionske karte, kupljene preko agencije "Fly fly travel", odnosno "Kofer turs", koja je njen pravni sledbenik.

- Budući da se privredno društvo "Fly fly travel", odnosno njegov pravni sledbenik "Kofer turs" i dalje oglašavaju preko medija sa ponudom avio-karata za sve destinacije, a ceneći podatke Narodne banke Srbije da su pomenute agencije u blokadi već 47 dana, obaveštavamo javnost da je u toku inspekcijski nadzor Tržišne i Turističke inspekcije kod obe agencije zbog sumnje na nepoštenu i obmanjujuću poslovnu praksu, navodi se u saopštenju Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Vlade Republike Srbije.

O svim rezultatima inspekcijskih nadzora u pomenutim agencijama, javnost će biti redovno informisana.

Takođe, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija dostaviće sve neophodne informacije i drugim državnim institucijama, kako bi one preduzele adekvatne mere iz okvira svojih nadležnosti.

Imajući u vidu gore navedeno, neophodno je da građani sa povećanom pažnjom pristupe ugovaranju putovanja sa pomenutim agencijama, navodi se u saopštenju.