Za subvencije javnim preduzećima grad Kragujevac potrošio je oko 2 milijarde dinara u periodu od 2015. do 2017. godine, pokazuje izveštaj Državne revizorske institucije pod nazivom „Subvencije jedinica lokalne samouprave javnim preduzećima“.

Grad je oko 9 odsto svog budžeta, tačnije novca građana Kragujevca,  trošio na dotacije javnim, komunalnim i preduzećima čiji je osnivač.

Najviše novca otišlo je Ćistoći, Šumadija sajmu i Fudbalskom klubu Radnički. Čistoća je za 3 godine dotirana sa 349 miliona dinara. Šumadija sajmu dato je 213 miliona, a fudbalskom klubu koji ima status privrednog društva 147 miliona.

Zanimljivo je i to da su subvencije većini gradskih firmi iz godine u godinu rasle, iako je od 2015. godine postojala preporuka za njihovo smanjivanje. Čistoća je tako 2015. godine dobila nešto više od 10 miliona dinara na ime subvencija. Naredne godine iz budžeta je dato četiri puta više (43 miliona), da bi 2017. iznos subvencija dostigao 295 miliona dinara.

Slična situacija je i sa Šumadija sajmom. Subvecije ovom preduzeću čiji je osnivač i stopostotni vlasnik grad Kragujevac su za tri godineporasle 11 puta – sa 10 miliona 2015. godine na 110 miliona 2017. Zanimljivo je da su ovom preduzeću subvencije najče[će povećavane kroz rebalanse budžeta.

Kragujevac je takođe Rebalansima Odluke o budžetu, SPD FK Radnički, u 2016. i 2017. godini subvencije povećao, uz obrazloženje da se sredstva povećavaju kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje fudbalskog kluba.

Veći deo novca dodeljenog kroz subvencije utrošen je na tekuće poslovanje preduzeća. Čak 85 odsto otišlo je za plate zaposlenih, pokrivanje dugova i ili kompenzovanje neefikasnog poslovanja. U slučaju Kragujevca tek 15 procenata subvencija je korišćena za unapređenje lokalne infrastrukture, razvoj komunalnih sistema i bolje zadovoljenja potreba lokalnog stanovništva.

Možda najbolji primer za to je JKP Vodovod i kanalizacija. U 2016. godini, preduzeću su prenete tekuće subvencije u iznosu od 23,6 miliona dinara i iste su utrošene za obaveze prema zaposlenima koji su sporazumno prekinuli radni odnos, kao i za obaveze prema zaposlenima za poreze i doprinose.

U 2017. godini, Vodovod je subvencionisan sa 47 miliona dinara, po Rešenju o uvećanju prihoda i rashoda od 28.12.2017. godine, koje je doneo gradonačelnik Kragujevca. Prema podacima dostavljenim revizorima dostavljenim podacima, sredstva su utrošena za novčane naknade i otpremnine za zaposlene kojima je prestao radni odnos.

Obrascu koji je Vodovod dostavio revizorima, ističe se da je „postojeći stepen dotrajalosti vodovodnih i kanalizacionih linija, kao i priključaka takav, da zahteva značajan nivo investicionih ulaganja kako bi sistem kontinuirano mogao da funkcioniše na teritoriji Kragujevca“.

U dotrajalu vodovodnu mrežu nije, međutim, uložen ni dinar za tri godine, iako ovo preduzeće ne snabdeva vodom samo Kragujevčane, već i građane Knića, Batočine i Kraljeva.