Savez samostalnih sindikata Kragujevca poslao je otvoreno pismo Ministru odbrane Aleksandru Vulinu, u kojem postavljaju pitanje koliko koštaju vojne tajne u Srbiji.

Pismo preosimo u celosti:

Poštovani Ministre,

Povodom upućivanja Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme, u Skupštinsku proceduru, a koji predviđa privatizaciju Odbrambene industrije do 49%, moramo da Vas pitamo: Koliko koštaju vojne tajne u Srbiji? Odgovorite nam na ovo pitanje ili povucite Zakon iz procedure!

Zakon predstavlja kombinaciju retrogradnog, nemogućeg  i nasilja.

Prodajom Odbrambene industrije mi prodajemo i vojne tajne, do kojih smo došli sopstvenim razvojem, kupovinom licenci, a ponekad i oružanim akcijama. Kako će na to gledati oni koji su nam te licence prodali, što je bio plod, pre svega, političkog dogovora?

Da li će u budućnosti ti isti pristati da nam prodaju neku drugu licencu, ako ih mi danas predajemo njihovoj konkurenciji?

Hoćemo li pre prodaje Odbrambene industrije sa tehničkih crteža i druge dokumentacije da izbrišemo oznake „poverljivo“ ili „vojna tajna“?

Posledica privatizacije može da bude potpuni gubitak tržišta, jer je naoružanje, pre svega politička roba.

Privatizacije Odbrambene industrije otvara mnogo dilema. Ukoliko želimo da gradimo privatnu odbrambenu  industriju onda uticaj države mora da bude smenjen jer je teško zamisliti da će neko ulagati 49% svog kapitala a da suštinski nema upravljanje nad tom fabrikom, pri tome se obavezuje da nadzor nad njenim  radom vrši Ministarstvo odbrane i Vojno bezbednosna agencija!

Da li bi neka velika svetska kompanija pristala da izveštava Ministarstvo o svojim planovima i nabavkama, kako  Zakon predviđa?

Kako će neko  poslovati sa takvom odrbambenom industrijom, koja je u privatnom vlasništvu, a da se nad njenom imovinom i novčanim sredstvima ne može vršiti prinudno izvršenje? Namera zakonodavca da omogući da oružje proizvode i visokoškolske ustanove i instituti  je samo po sebi besmislica.

Kreator Zakona u pojedinim delovima   demonstrira  i elimentarno neznanje jer se kao alternativa pravilniku o bezbednosti zdravlju na radu, nudi Kolektivni ugovor.

Bilo bi jako korisno da nama i javnosti objasnite, zašto je država nedavno osnovala dve  fabrike za proizvodnju naoružanja, u državnom vlasništvu, ako je namera da privatizuje odbrambenu industriju?

Nakon 165 godina u državnom vlasništvu Odbrambena industrija, koja je kao takva postojala u kneževini, kraljevini i socijalističkom uređenju, ne treba da bude privatizovana zarad budućih generacija.

Zato povucite ovaj Zakon, stoji u pismu koje potpisuje Jugoslav Ristić, predsednik Saveza samostalnih sindikata u Kragujevcu.