Agencija za osiguranje depozita oglasila je prodaju poslovnog prostora Univerzal banke u stečaju, koji se nalazi u Kragujevcu, u ulici Lepenički bulevar 33. Da podsetimo, reč je o lokaciji nekadašenjeg Zastavinog servisa – prostora na kome grad Kragujevac namerava da gradi novu autobusku stanicu.

Procenjena vrednost građevniskog zemljišta sa poslovnom zgradom je 4.064.451 evra, a depozit je 609.667 evra.

Kako se navodi u oglasu na prodaju je „poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost br.1, površine u gabaritu 9897 metara kvadratnih, spratnosti (PR+SP), sa zemljištem koje je gradsko građevinsko pod zgradom –objektom u površini od 98 a 97 m², prema Izveštaju o proceni tržišne vrednosti nepokretnosti, površina poslovne zgrade broj 1 iznosi 10.884,30 m²”.

Tu je i „pomoćna zgrada br.2 (PR), površine u gabaritu 414 m², sa zemljištem koje je gradsko građevinsko pod zgradom - objektom površine 414 m², obe zgrade stvarno postojeće na k.p.10822/4 na adresi Kragujevac, ul. Lepenički Bulevar br. 33 upisano u List nepokretnosti br. 49, KO Kragujevac 4, sa pravom korišćenja gradskog građevinskog zemljišta uz zgradu - objekte 1 i 2, u površini od cca 2ha 40 ari”.

Nepokretnosti se prodaju neposrednom pogodbom, a zainteresovani kupci pisane ponude treba da dostave do 21. marta.

Namera grada Kragujevca je da se ovaj objekat kupi i da se sredstvima EBRD-a objekat prilagodi budućoj nameni jedne moderne autobuske stanice koja će pored perona i tog tehničkog dela imati i komercijalno-poslovni sadržaj.

Za ovu namenu već je izdvojeno tri miliona evra, rečeno je u Skupštini grada Kragujevca.

Portal Pressek pisao je o želji Grada, da otkupi lokaciju za novu autobusku stanicu: Kragujevac: Nova autobuska stanica kod Zastavinog servisa.

Da podsetimo, Univerzal banka je bez dozvole za rad ostala u januaru 2014. godine zbog toga što joj je, kako je saopštila Narodna banka Srbije, ugrožena likvidnost i kontinuitet poslovanja, nakon čega je otvoren stečaj.