Kragujevački Prirodno matematički fakultet upisaće ove godine prvi put 30 studenata Psihologije. Osnovne akademske studije trajaće 4 godine, a kada polože sve ispite studenti stiču zvanje Diplomirani psiholog.

Za upis će moći da konkurišu oni koji imaju završeno srednjoškolsko obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Prijemni ispit sastojaće se iz testa iz Psihologije i Opšte informisanosti.

Na osnovnim akademskim studijama, tokom prve tri godine, slušaju se bazični predmeti iz oblasti psihologije i graničnih disciplina, kao i oblasti koje odlikuju opštu informisanost i veštine akademskog građanina.

U četvrtoj godini, studenti vrše izbor užih, specifičnih oblasti i predmeta, organizovanih preko tri modula: Psihologija u obrazovanju, Klinička psihologija i Organizacijska psihologija.

Po završetku studija diplomci će biti osposobljeni da rade kao stručni saradnici u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, kao nastavnici, stručnjaci u naučno-istraživačkim institutima i laboratorijama, agencijama za istraživanje tržišta, javnog mnjenja i marketinga, centrima za socijalni rad, domovima za zbrinjavanje dece i starih...

Studijski program Psihologija akreditovan je 2017. godine i predstavlja Zajednički studijski program koji vodi sticanju zajedničke diplome, a ravnopravno ga organizuju i izvode četiri fakulteta Univerziteta u Kragujevcu: Prirodno-matematički fakultet, Fakultet pedagoških nauka, Fakultet medicinskih nauka i Filološko-umetnički fakultet.